HU EN DE


IskolánkrólA Lilla Téri Általános Iskola nyolc osztályos, évfolyamonként két illetve három osztály
működik.
Az intézmény Debrecen egyik kertvárosában a Köntöskertben található, parkosított udvarral,
sportpályákkal és teniszpályával illetve játszótérrel rendelkezik. Minden tanterem digitális
táblával felszerelt. Sok számítógép, laptop is segíti az oktatást.
A légkör családias, a gyerekek és a szülők kérése mindig meghallgatásra talál, és lehetőség
szerint teljesül is.
Az iskola a 2003/2004-es tanévtől két tanítási nyelvű magyar-angol képzést folytat. A heti öt
angol óra mellett három tantárgyat is angolul tanítunk:
- alsó tagozatban a készségtárgyakat (rajz, technika, testnevelés)
- 5.-6. évfolyamon: rajz (művészettörténet), számítástechnika, célnyelvi civilizáció
- 7.-8. évfolyamon földrajz, célnyelvi civilizáció, számítástechnika
Az angol mellett német és francia nyelvet is oktatunk.
Intézményünk városi beiskolázási jogot kapott. Így minden Debreceni lakosú gyerek kérheti
felvételét hozzánk. Logopédiai szolgáltatás is van az iskolában. Az iskola kimagaslóan
képzett pedagógus gárdával rendelkezik. A továbbtanulási mutatók jók, 8. osztályos tanulóink
nagy része a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban, a Debreceni Tóth Árpád
Gimnáziumban, a Debreceni Csokonai Mihály Gimnáziumban és más patinás középiskolában
tanul tovább.
Az Országos kompetenciamérésen a legjobb 50 intézmény között vannak diákjaink.
Iskolánk legjobbiskola.hu felmérése alapján a 39. helyen áll a legjobb iskolák rangsorában az
országban.
Az országos, megyei és városi a tanulmányi versenyeken sikeresen vesznek részt tanulóink.
Sok tanulónk a sportban is sikeres, korcsolya, jégkorong, foci sportágban érnek el kiváló
eredményeket. Intézményünkben igény szerint indulnak tehetséggondozó és felzárkóztató
szakkörök, egyéni foglalkozások. Több sportágban van lehetőség rendszeres testedzésre.
Tanórai keretben úszni, korcsolyázni és lovagolni is járnak tanulóink. Rendszeres a nyári
táborok - köztük külföldiek - szervezése.
Az iskola nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezik, melynek keretében a tanulók
megismerkedhetnek más országok gyermekeivel és kultúrájával.
A tanulók részére napközis ellátás igényelhető.
Iskolánkban Alapítvány a Lilla Téri Általános Iskoláért alapítvány működik.