Üdvözöljük a Lilla Téri Általános Iskola honlapján!

Lilla Téri Általános Iskola / Lilla Téri Elementary School

Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ
Beiskolázási körzet: Debrecen közigazgatási területe


2020. október 14.

Iskolánkban szeptember 22. és 25. között megtartottuk az egészséghetet, melynek keretén belül kiemelt szerepet kapott az egészségmegőrzés fontossága, a mindennapi higiénia és a koronavírus elleni védekezés is.

 A foglalkozásokon a tanulókkal visszatekintettünk a történelmi távlatokba - felelevenítettük Semmelweis Ignácnak, az "anyák megmentőjének"  a szerepét az egészségmegőrzésben.  

Megismerkedtünk a szappangyártás folyamatával, valamint ismeretterjesztő szöveg feldolgozását követően kísérlettel bizonyítottuk a szappan tisztító hatását. 

Az alsó és felső tagozatos diákok a témahéten elhangzott ismereteket kreatív plakátokon jelenítették meg.

 

Fényképek2020. október 13.

Intézményünk ismételten nyertes Erasmus K1 típusú pályázóként kapcsolódott a Tempus Közalapítvány által meghirdetett 2020. október 15-16-ig megrendezésre kerülő Erasmus Days eseménysorozathoz.
Ezzel is kifejezésre juttatjuk elköteleződésünket a nemzetközi nyelvtanulást-nyelvoktatást segítő programok iránt.   

A  programsorozat ideje alatt  intézményünk két esemény szervez.
Október 15-én kiállítást szervezzünk  a tanulók bevonásával  az angol anyanyelvi országok földrajzi, kulturális, történelmi nevezetességeinek bemutatásával.
Október 16-án intézményen belül  az Erasmus +K1 pályázat koordinátora  tart információs napot a pályázat típusról, nyertes pályázatunkról.

Az eseményekre a járványügyi intézkedések betartásával iskolán belül, illetve online  formában kerül sor.

 2020. október 02.

2020.10.05 - 07. Pályaorientációs mérés a 8. évfolyamos tanulók számára

 

Tájékoztató

 2020. szeptember 28.

Iskolánkban a 2. és a 4. évfolyam, valamint a 7.a és 7.c osztály tanulói  testnevelés óra keretén
belül hetente látogatnak el a MODEM foglalkozásaira. 
A Modern és Kortárs Művészeti Központ szabad teret, és foglalkozásokat biztosít diákjaink
számára, biztonságos körülmények között.
A 4650 négyzetméteres épületben egy légtérben egyszerre egy osztály tartózkodik az
izgalmas manuális, művészeti vagy sportfoglalkozásokon. Diákjaink számos hasznos
ismerettel és élménnyel gazdagodnak a programok jóvoltából.

 

 

 

Fényképek2020. szeptember 28.

A 7.b osztály tanulói 2020. 09. 09-én rendhagyó irodalomórán vettek részt a Debreceni
Református Kollégium előtti Emlékkertben, valamint Csokonai sírjánál. A foglalkozáson
Geréné Kristóf Katalin a költő életéről, a korról, és a poétai osztályról tartott előadást. A
gyerekek verset írtak, megtekintették a Csokonai-szobrot, emléktáblát, s a házat, ahol a költő
meghalt. Közösen szavalták A Reményhez c. költeményét, amelyet Lillához írt.

 2020. szeptember 18.

Testnevelés órákkal kapcsolatos tájékoztató2020. szeptember 11.

Jelentési kötelezettség szülőknek2020. szeptember 02.

Járványügyi intézkedések a Lilla Téri Általános Iskolában


2020. 09. 02-tól

 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben
gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak
orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát haladéktalanul értesíteni, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
A szülők az iskola épületébe csak indokolt esetben, előzetes egyeztetés után, a járványügyi
intézkedések betartásával orrot és szájat elfedő maszkban léphetnek be, testhő mérés,
kézfertőtlenítés után.


A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja
felül.
Közösségi terekben ( zárt térben) a maszk viselése kötelező!

 


Beléptetési rend:
A gyerekek az intézménybe hőmérőzést követően léphetnek be az alábbiak szerint:


Székhelyintézmény, Vág utca 9.
Főbejárat: alsó tagozat
Parkoló felőli kiskapu: felső tagozat


Bartók Béla utcai feladatellátási hely, Bartók Béla út 74.
Főbejárat: az ott tartózkodó osztályok


Kiléptetési rend:


A foglalkozásokat követően mindenki a főkapun át távozik az épületekből bemutatva az
intézményvezető által aláírt kilépőkártyát.


A napközis foglalkozásokról 15.30 után távozhatnak a gyerekek.


Szülői kérés alapján 15:30 órakor és 16:00 órakor a tanulókat a napközis nevelő kíséri a
bejárathoz. Kérjük a szülők pontosan érkezzenek. Az ügyeletet kérő tanulókért érkezők a
portásnak jelzik érkezésüket és kint várják meg, míg gyermekük kiér. Az ügyelet 17:00 óráig tart.


A járványügyi előírásokat maradéktalanul be kell tartani! (Maszk viselése engedélyezett,
lehetőleg másfél méteres védőtávolság, rendszeres kézfertőtlenítés.)


Az intézményben csak az intézménnyel jogviszonyban ( tanulók, iskola alkalmazottak) állók
tartózkodhatnak!