HU EN


2021
Galéria
Leírás


Iskolánk Örömmel tudatja , hogy a 2020-ban benyújtott Erasmus KA1 pályázata  támogatást nyert, amely lehetőséget nyújt hét pedagógusunknak, hogy szakjuknak és feladatköreiknek megfelelően külföldi továbbképzéséken vegyenek részt az Erasmus + keretein belül. Másrészt a 2019-es szintén nyertes Erasmus projekt folytatásának is tekintehető.

A projekt egyrészt a célkitűzésében a kéttanítási nyelvű debreceni Lilla Téri Általános Iskola profiljának megfelelő intézményi szükségletek állnak. Az intézmény célja egyrészt az angol nyelv tanításának szakmai, módszertani megújítása, másrészt az angol nyelven tanított szaktantárgyak műveltségi területeinek módszertani frissítése áll.

Célunk az is, hogy az iskola nem angol nyelvszakos tanárainak is fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációs képessége, és ők is elkötelezett hívei legyenek a nyelvtudás, nyelvtanulás hasznosságának, támogatásának. A projektet ezért a fent említett területek tanárai számára

szervezett külföldi kurzusokon való részvétellel valósítjuk meg. A különböző angol nyelven tanított műveltségi területek tanárai szakjuknak, érdeklődésüknek, személyiségüknek megfelelő képzést választottak.

Összesen hét fő vesz részt a projektben. Felsős angol tanáraraink alábbi kurzusokon vesznek részt.Máltán koncentrált tartalom alapú nyelvoktatású kurzust választott korcsoportjának megfelelő képzéssel.

A Tenerifén megvalósuló képzés az élményalapú oktatás jegyében megtanítja a résztvevőket a játék tanórai használatára, és hogy a játékok hogyan lehetnek az együttműködés eszközei a tinédzser korú tanulók esetében. Bemutatja, hogy a játéktevékenység hogyan járul hozzá az érzelmi és társadalmi intelligencia fejlődéséhez, az önkifejezés számtalan kreatív módjához, a teljesítmény növeléséhez és a konfliktuskezeléshez.

A Barcelonai képzés szintén kreatív stratégiákat mutat be nyelvtanároknak. A többszörös intelligencia elmélet alkalmazásán keresztül bemutatják a tanulási stílusokat, nyelvtanulási ösztönzőket, motivációs eszközöket. A tanfolyam a hagyományos és a digitális eszközökre is összpontosít, amelyek elősegítik a nyelvtudás fejlesztését. A résztvevők megismerkednek a nyelvészet és a pszicho lingvisztika jelenlegi legfontosabb elméleteivel, amelyeket a nyelvoktatásban és a nyelvtanulásban alkalmaznak.

A nyelvi továbbképzések résztvevői saját nyelvi szintjüknek megfelelő nyelvi kurzuson vesznek részt. Az idegennyelvi környezetben hatványozottan fejlődik nyelvi képességük, szemléletük, nyelvtanulási stratégiájuk, amelyeket a motivációhatására itthon tovább fejleszthetnek.

Intézményvezetőnk, és egyben projektmenedzserünk, kurzusa tulajdonképpen összefogja a másik hat mobilitáslényegét, és elsősorban a nemzetközi kapcsolatok, hálózatok építésére irányul.

 

A tanártovábbképzések különböző időpontokban, különböző városokban, országokban valósulnak meg. Négy képzés Máltán (St Julien's-ben), kettő Spanyolországban (Barcelonában és Tenerifén), egy Franciaországban (Reunion-ban)kerül megrendezésre.

 

 Az Európa számos országából érkező tanárkollégák módszertani, szakmai, gyakorlati szemléletű továbbképzése nemzetközi jellegű, több nemzet képviseletével valósul meg. A kurzusok tematikájukat tekintve egyrészt szakmai jellegűek, másrészt intenzív nyelvi tréningek.

A továbbképzések során pedagógusaink új tanítási ötletek egész tárházával ismerkednek meg, fejlődik az idegennyelvi kompetenciájuk, és gyakorlatban hasznosítható szakmai anyagot ismerhetnek meg, amit be tudnak építeni mindennapos pedagógiai munkájukba. A képzések nagy hangsúlyt fektetnek a tanulók sokoldalú motiválására, a gyerekközpontú szemléletre, mely során fejlődik gondolkodásuk, kreativitásuk, problémamegoldásuk. Számos gyakorlati ötlet bemutatásával próbálják ösztönözni a pedagógusokat az aktív részvételre, a módszerek kipróbálására, megtapasztalására, és mindezek, valamint az új munkaformák bevezetésére az idegennyelv órákon.

A kurzusok elvégzése után a kurzus egész személyiségre gyakorolt hatását - a nyitottságban, a szemléletváltásban, a rugalmasságban, a magabiztosságban, kreativitásban történő változást kérdőíves tesztetekkel tudjuk mérni. A vállalkozói kompetenciákban is pozitív változást remélünk, hiszen a továbbképzések erősítik majd a magabiztosságot, önállóságot, és az innovatív szemléletek perspektíváját is szélesítik.

 

A külföldi továbbképzés plusz hozadékaként a sokszínű kultúra jegyében megemlíthetjük a nyelvi, kommunikatív képességek fejlődésén túl más országok, kollégák kulturális hátterének

megismerését is. Ezáltal fejlődik multikulturális kompetenciájuk is. Közvetlen módon átélhetik az európaiság szellemiségét, gondolatát.

A kurzus tagjai Európa különböző országaiból érkező angol nyelvtanárok. Személyes kapcsolatok alakulhatnak ki a résztvevők között, amik később lehetnek barátságok vagy szakmai együttműködések is. Megismerhetik más európai nemzeti iskolák gyakorlati angol nyelvtanítási ötleteit, tapasztalatokat cserélhetnek a résztvevőkkel.

A résztvevőkkel kötött barátságok, iskolai kapcsolatok további kapcsolati tőkeként kamatozhatnak egy újabb együttműködési feladat megvalósulásában.

Biztosan állíthatom, hogy a résztvevők életében történő változás szakmai szinten az élethosszig tartó tanulás folyamatát indítja el egy minőségi élményalapú nyelvoktatás nyomán.

Mottónk : A nyelv, ami összeköt!