HU EN


2019
Galéria
Leírás


Iskolánk örömmel tudatja, hogy 2019-ben benyújtott KA1-es pályázata támogatást nyert, amely lehetőséget nyújt hét pedagógusunknak, hogy szakjuknak és feladatköreiknek megfelelő külföldi továbbképzéseken vegyenek részt az Erasmus+ keretein belül. A kurzusok közös célja a kéttanítási nyelvű programunk szakmai, módszertani megújítása mellett az idegennyelvi kompetenciák fejlesztése. A továbbképzések tapasztalatgyűjtés céljából általános iskolai hospitálásokat is tartalmaznak. A résztvevők megismerik a brit és a célországi oktatási rendszert.

Az angol műveltségi területek módszertani frissítése alsó és felső tagozatban tanító angoltanárokat, illetve angol nyelven szaktárgyakat (informatika, földrajz, rajz) oktató pedagógusokat érint. A dráma területen dolgozó kollegánk drámapedagógiai képzésen vesz részt. Angol munkaközösségvezetőnk pedig vezetőknek szóló pályázatírói képzésre jelentkezett.

A továbbképzések különböző időpontokban, különböző városokban, országokban valósulnak meg, lehetővé téve a folyamatos tapasztalatcserét, illetve a szakmai konzultációt. Három képzés az Egyesült Királyságban, egy Olaszországban, kettő Máltán, egy pedig Spanyolországban kerül megrendezésre.

A képzések nagy hangsúlyt fektetnek a motiválás módszertanára. Számos gyakorlati ötlet bemutatásával ösztönzik a pedagógusokat az aktív részvételre, a módszerek kipróbálására, megtapasztalására,  új munkaformák bevezetésére az idegennyelvi órákon. A külföldi továbbképzés során a nyelvi, kommunikatív képességek fejlődésén túl a sokszínű kultúra által nyújtott előnyöket is megismerhetik, ezáltal fejlődik multikulturális kompetenciájuk is.  Személyes kapcsolatok alakulhatnak ki a résztvevők között, melyek lehetnek barátságok vagy szakmai együttműködések.  Megismerhetik más európai iskolák jó gyakorlatait, tapasztalatokat cserélhetnek. Reményeink szerint a projekt a résztvevők életében szakmai szinten az élethosszig tartó tanulás folyamatának kiemelkedő állomása lesz.