Beiskolázás


Kedves Szülők!

 

Gyermekük életében szeptemberben nagy változás következik be. Elhagyják szeretett óvodájukat, és belépnek az iskola kapuján. Bizonyára Önök is sokat gondolkodtak már arról, hogy melyik legyen ez az iskola. Mi lenne a legjobb választás gyermekük számára? Nem könnyű ebben a helyzetben iskolát választani. Ebben szeretnénk segítségükre lenni az alábbi bemutatkozó videóinkkal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyes találkozásra lehetőség nyílik telefonos időpont egyeztetést követően:

Telefon: 52/413-178  

 

Üdvözlettel:

Czellér András
Intézményvezető

 

További információk intézményünkről:

 

LILLA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

LILLA TÉRI ELEMENTARY SCHOOL

4031 Debrecen, Vág u. 9.

Telefon: +36 52 413 178

E-mail: lilla@lilla-debrecen.edu.hu

 

 

Intézmény bemutatása

A Lilla Téri Általános Iskola a Debreceni Tankerületi Központ 8 évfolyamos két tanítási nyelvű intézménye. Alapításának éve: 1957.

Székhelye: 4031 Debrecen, Vág utca 9.

 

A Lilla Téri Általános Iskola kertvárosi környezetben - a Köntöskertben – található. Parkosított udvarral, sportpályákkal és teniszpályával, illetve kültéri kondiparkkal, játszótérrel rendelkezik. A jelenlegi épület 1962-ben épült fel, ettől az évtől itt folytatta működését az iskola. Jelenleg két részből áll, a Vág utca 9. szám alatti főépületből (nyolc osztályterem, négy szaktanterem, 5 tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem, két sportpálya, tornaterem, tanári szoba és szertár) és a Bartók Béla utca 74. szám alatti feladatellátási helyből (öt osztályterem, s két csoport szoba). A feladatellátási hely bővítése nyáron zajlott, az új épületegység átadására szeptemberben került sor.

A 2008/2009-es tanévtől az iskola minden osztályában két tanítási nyelvű képzés zajlik. Így városi beiskolázású intézménnyé váltunk, s ennek köszönhetően minden debreceni lakhellyel rendelkező gyerek kérheti felvételét.

Pedagógiai programunk szerint a két tanítási nyelvű iskolai nevelés és oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, továbbá tanulóinkat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására. Tevékenységünk során a gyerekek egész személyiségének fejlesztése a célunk. Olyan egységes intézményt kívánunk kialakítani, ahol teret kap a felzárkóztatás s a tehetséggondozás, ahol a gyerek egész személyiségének fejlesztése sokoldalú, színes, változatos módon, demokratikus légkörben zajlik. Legfontosabb feladatunknak leginkább azt az alapozó munkát tekintjük, melynek segítségével diákjaink felkészülten kerülnek a középiskolába.

 

Az iskolában kimagaslóan jól képzett pedagógusok dolgoznak. A továbbtanulási mutatók jók, a tanulmányi versenyeken sikeresen vesznek részt a tanulók. Igény szerint indulnak tehetséggondozó és felzárkóztató szakkörök, egyéni foglalkozások. Több sportágban van lehetőség rendszeres testedzésre. Nyári tábor szervezésére minden évben sor kerül.

Az iskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik a Comenius projektnek köszönhetően, melynek keretében a tanulók és pedagógusok is megismerkedhettek az európai oktatással, más országok gyermekeivel és kultúrájával.

 

Az iskola sajátosságai:

Intézményünkben a 2003/2004-es tanévtől két tanítási nyelvű magyar-angol képzést folyik felmenő rendszerben. A tanulók heti öt órában tanulják az angol nyelvet, munkájukat nyelvi lektor segíti. További három tárgyat angolul tanulnak. Alsó tagozaton: testnevelés, rajz és technika oktatása folyik angol nyelven; felső tagozaton az informatika, rajz és célnyelvi civilizáció valamint a földrajz (7-8. évfolyam) tantárgyakat oktatjuk angolul. A partnerek véleménye szerint az iskola egyik legfőbb jellemzője és vonzereje a magas szintű oktatás mellett a tanórán kívüli programok, kulturális és sportrendezvények, erdei iskolák, táborok, a jó tanár-diák viszony, s a családias hangulat.

 

Fontos információk a legkisebbeknek:

 • Az első óra 8.00 órakor kezdődik
 • Tanítási órák száma órarendtől függően általában 4-6 óra
 • A tanítási órák délelőtt zajlanak
 • Délután, a napközis foglalkozás keretein belül készülnek fel a másnapi tanítási órákra
 •  Az első évfolyamon diákjaink játékos formában (mondókákkal, dalokkal) sajátítják el az angol nyelv alapjait.
 • Az angol nyelven való írás, olvasás a második évfolyamon kezdődik

 

Tanórán kívüli lehetőségek:

 • Sport (floorball, atlétika, kézilabda, kosárlabda, foci, tenisz)
 • Énekkar, felkészítő és felzárkóztató foglalkozások különböző tantárgyakból; angol nyelvvizsga előkészítő
 • Tehetséggondozó foglalkozások
 • Kiállítások, kirándulások; Családi nap, Sport - és Egészségnap, Halloween-party, Lilla-bál, Diákbál, színház, bábszínházlátogatások, Erdei iskola, ill. sok egyéb gyerekprogram 

 

Az iskolára jellemző specialitások:

 • Iskolánk két tanítási nyelvű osztályai városi beiskolázásúak.
 • Korcsolya- és úszásoktatás testnevelés óra keretein belül
 • Korcsolya-buli a Jégcsarnokban az intézmény valamennyi tanulója számára
 • Ping-pong (3. évfolyam) testnevelés óra keretein belül
 • Továbbtanulás a legjobb középiskolákban
 • Nyelvvizsgázó tanulóink aránya végzős osztályainkban:100%
 • Választható második nyelv szakkör formájában: német
 • Tanulmányi versenyek
 • Nyári táborok

 

Egyéb:

 • 1-6. osztályokban napközis ellátás igényelhető
 • Iskolánk elnyerte az Örökös ÖKOiskola címet
 • Intézményünk akkreditált kiváló tehetségpont, valamint európai tehetségpont
 • Intézményünkben Boldog iskola program zajlik
 • 5-8. évfolyamon kiválasztottakkal együtt dolgozunk a Városi Tehetséggondozó Programban

 

Beiskolázási mutatók, intézményi létszám változása

Egy intézmény oktatás-képzés, szakmai tevékenység szempontjából hatékonynak akkor mondható, ha évről-évre növekszik azoknak a száma, akik az oktatási intézménybe szeretnék járatni gyermekeiket.

2005-ben még 45 leendő elsős szerette volna itt megkezdeni tanulmányait, s a következő években induló lassú emelkedést követően 2020-ban már 124-re emelkedett -közel háromszorosára- az intézménybe jelentkezők száma.

Intézményünkben a tanulói létszám folyamatosan emelkedik. 2005-ben 321 fővel dolgozott az intézmény. A 2021-2022-es tanévet már 585 diákkal indítottuk. 

Továbbtanulási mutatók

Tanulóink alapos felkészítést kapnak, ennek köszönhető, hogy érettségit adó középiskolában a 8. osztályos tanulók 100 %-a tanul tovább. Legtöbben az első helyen megjelölt intézménybe kerültek be. Ezek a középiskolák a város legkeresettebb iskolái, ahová a jelentkezők száma jóval meghaladta a felvehetők számát. A középiskolák visszajelzései is igazolják az intézményünkben folyó magas szintű szakmai munkát. Tanulóink legnagyobb hányadának nem titkolt célja a diplomaszerzés.

 

Az országos kompetenciamérés eredményei

Az intézményünkben a 6. és 8. évfolyamon is a matematika és a szövegértés átlageredménye is magasabb az országosan mért eredménytől, tanulóink átlag felett teljesítenek.

Az elmúlt években intézményünk az legjobbiskola.hu portál országos lista alapján 2018-ban 39. helyen szerepelt, megtartva ezzel az előző években mutatott kiemelkedő eredményét.

2020-ban a portál az alábbi értékelést tette közzé intézményünkről:

Kiemelkedő pedagógiai teljesítmény: 1. helyezés

Legjobb általános iskolák: 52. helyezés

 

 

Pályázati tevékenység

Az iskola innovativitását jelzi a sokrétű pályázati tevékenység, amely az iskola versenyképességének – s így közvetve fennmaradásának is – fontos záloga.

A közelmúltban az alábbi pályázatok megvalósítása zajlott intézményükben:

 

TIOP 1.2.3. könyvtárfejlesztéssel kapcsolatos pályázat, melynek köszönhetően mintegy 4.000.000 értékben bővülhet az intézmény számítógép parkja.

 

TÁMOP 3.1.7. Referencia intézményi pályázat, melyben jó gyakorlatainkat osztottuk meg más intézményekkel.

 

Az EFOP-3.3.7-17-2017-00015 azonosítószámú XXI. század-XXI. századi oktatás c. pályázatunk kapcsán közel 75 millió forintot nyertünk az informális oktatás támogatására.

 

Határtalanul elnevezésű pályázat keretében 2010 óta minden évben hetedikes osztályaink látogatnak el határon túli magyarlakta területekre. A pályázat segítségével további csoportok látogatását tervezzük. Jelenleg a következő utazás szervezése zajlik.

 

Erasmus KA pályázat támogatásával több kollégánk vehetett részt angol nyelvű továbbképzéseken Európa számos országában az elmúlt tanévek során..

Idén is megkaptuk a 2021/2022-es ERASMUS KA 1 támogatási szerződést, melynek segítségével újabb kollégáink  (6 fő) vesznek részt külföldi képzéseken.

 

A 2019-2020-as tanév eredményei röviden számokban:

 

Nemzetközi verseny:  

2 db. 1. helyezés

3 db. 2. helyezés

 

Országos verseny:

10 db. 1. helyezés

8 db. 2. helyezés

3. db. 3. helyezés

 

Megyei verseny:

3 db. 1. helyezés

3 db. 2. helyezés

8 db 3. helyezés

 

Szeretettel várjuk a leendő elsős gyerekeket iskolánk közösségébe!